เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development,
the Ministry of Commerce of Thailand
ชื่อผู้ประกอบการ :นายอัฟฟาน หะยียูโซะ
(Owner name) :Mrs. Nualkhae Phinyomark
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ :ขายทะเบียนประมูล
(Company name) :Kaitabien Pramool
บริการเว็บไซต์ (Website name) :www.tabienpramool.com
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ :อะไหล่และอุปกรณ์รถ
(Type of business) :Car Accessory
ที่อยู่ :62/5 ซอย- ถนนวรคามพิพิธ ตำบล/แขวงบางนาค เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
(Address) :62/5 วรคามพิพิธ - MUEANG NARATHIWAT BANG NAK NARATHIWAT 96000
โทรศัพท์ (Telephone) :0810999924
โทรสาร (Fax) :
E-mail :[email protected]
วันที่ได้รับเครื่องหมาย :16 กรกฎาคม 2558
Registered date :16th July 2015
วันที่หมดอายุ :-
Expire date :-
 
ข้อมูล ณ วันที่
ดูรายละเอียดได้ที่www.trustmarkthai.com
Details can be found atwww.trustmarkthai.com